สรุปราคาน้ำยางช่วงเช้า แจ้งราคาและราคาโรงงาน นิจสินวันที่ 30 มิถุนายน 2560สรุปราคาน้ำยางแผ่น เศษยาง เครฟ ร.ง.ทั่วบ้านเมือง

จจ. แผ่น 53 /52/51
วงศ์ปัญญาชน(สฎ)(ยางแผ่นรมบวก1.3บาท) แผ่น 52.5(4)52.5 เศษ40.5(เครฟ)43

รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางแข่งขันยางหาดใหญ่ (สงขลา) 52.09 บาท/กก. ราคาเพิ่มให้ขึ้น 1.01บาท/กก. ผู้ชนะเสนอราคา ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 51.68 บาท/กก. ผู้แข่งขัน หจก.เอ็น.พี.อาร์.รับหมายเลข มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.41บาท จำนวนรวมยาง 3400 กก. ผลรวมยาง ลดลง-6840กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมแจ้งราคาทั้งมวล 5 ราย

ตลาดกลางเสนอราคายางสุราษฯ(โคออฟ) 51.89 บาท/กก. ราคาลดลง -0.27บาท/กก. ผู้ชนะแข่งขัน ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 51.72 บาท/กก. ผู้เสนอราคา บริษัท มั่นคงธนา แคบ มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.17บาท ผลรวมยาง 24100 กก. จำนวนรวมยาง เพิ่มให้ขึ้น19500กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมแจ้งราคามวล 3 ราย

ตลาดกลางเสนอราคายางนครศรีฯ(จันดี) 51.87 บาท/กก. ราคาลดลง -0.62บาท/กก. ผู้ชนะแจ้งราคา บ.แอล.ทีการยาง มือรอง 51.59 บาท/กก. ผู้แจ้งราคา ร้านหนองขรีการยาง มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.28บาท ปริมาณยาง 11900 กก. ส่วนแบ่งยาง ลดลง-11350กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาหมด 2 ราย

ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์ วันนี้ไม่มียาง ทัดเทียมกับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาหมด 0 ราย

ตลาดกลางแข่งขันยางยะลา 51.59 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 51.59บาท/กก. ผู้ชนะแจ้งราคา นส.ดวงกมล ปลอดทอง มือรอง 49.44 บาท/กก. ผู้แจ้งราคา ร้าน รุ่งสินทรัพย์รับเบอร์ มือรองกับมือได้ต่างกัน 2.15บาท โควตายาง 0 กก. ทัดเทียมกับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมแจ้งราคาทั้งหมด 3 ราย

ราคาน้ำยางพาราตลาดกลางแข่งขันยางหนองคาย วันนี้ปราศจากยาง ทัดเทียมกับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาทั้งมวล 0 ราย

รวมผลรวมยางแผ่นดิบคุณลักษณะดีทั้ง3ตลาด 39,400 บาท/กก. เติมให้ขึ้น 1,310บาท/กก. กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเกลี่ยยางแผ่นดิบคุณค่าดีวันนี้ 51.86 บาท/กก. ราคาปรับลดลง -0.05 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

รายละเอียดละออการแข่งขันยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางต้นยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางแข่งขันยางหาดใหญ่ (สงขลา) 53.21 บาท/กก. ราคาแถมขึ้น 0.2 บาท/กก. ผู้ชนะแจ้งราคา ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 53.07 บาท/กก. ผู้ประมูล หจก.นับพรการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน0.14บาท ผลรวมยาง 401700 กก. โควตายาง ลดลง-44720กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลรวด 6 ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 53.39 บาท/กก. ราคาแถมขึ้น 53.39 บาท/กก. ผู้ชนะแจ้งราคา นายวุฒิความสนุก ปาลคะเชนทร์ มือรอง 53.31 บาท/กก. ผู้เสนอราคา ร้านหนองขรีการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน0.08บาท ผลรวมยาง 31400 กก. โควตายาง เติมให้ขึ้น31400กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาทั้งหมด 5 ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 53.4 บาท/กก. ราคาเพิ่มเติมขึ้น 0.52 บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บริษัท ทองไทย เอ.เอส. จำกัด มือรอง 53.3 บาท/กก. ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน0.1บาท จำนวนรวมยาง 157200 กก. จำนวนรวมยาง ลดลง-161520กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 ราย

ตลาดกลางแข่งขันยางยะลา0 บาท/กก. ราคาเติมให้ขึ้น 0 บาท/กก. ผู้ชนะแจ้งราคา 0 มือรอง 0 บาท/กก. ผู้แจ้งราคา มือรองกับมือได้ต่างกัน0บาท ส่วนแบ่งยาง 0 กก. ปริมาณยาง พอกับช่วงเช้าก่อนหน้านี้

รวมผลรวมยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.590300กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -174840 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาปรับยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 53.33 บาท/กก. ราคากระจายแถมขึ้น 0.39 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

ราคาน้ำยางถัวเฉลี่ยของร.ง. และท้องถิ่นถ้วนทั่ว

บุรี สงขลา ยางแผ่นดิบคุณลักษณะ 3 = 50.2บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.5 บาท/กก. เศษยาง 40บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ ร.ง. 50บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1บาท

ธานี สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณลักษณะ 3 = 50บาท/กก. ราคาแถมขึ้น 1บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 48.7บาท/กก. ราคาแถมขึ้น 0.7บาท

จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณลักษณะ 3 = 51.4บาท/กก. ราคาเพิ่มเติมขึ้น 0.7บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ ร.ง. 48.2บาท/กก. ราคาเพิ่มเติมขึ้น 0.8บาท

บุรี ยะลายางแผ่นดิบคุณค่า 3 = 0 บาท/กก. ราคาลดลง -48.1บาท/กก.

เศษยาง (จังหวัดบุรีรัมย์) 40 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

เศษยาง (ยะลา)39 บาท/กก. ราคาเติมขึ้น 39บาท/กก.
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ป่าวร้องนี้ถัวไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****
ที่มา https://www.sritranggroup.com/th/business/primary-products/latex

กอปรกิจการสวนยางพาราแบบเว้นเสียแต่นี้ การค้าขาย

ประกอบธุรกิจสวนยางดั่งเป็นระบบและครบวงจร โดยทีมงานผู้ว่องไวที่มีชั่วโมงบินสูง สมัยปัจจุบันบริษัทมีพท.สำหรับการทำสวนยางพาราขนาดใหญ่ขยายอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศสยาม ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคนอกเหนือและภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดร

สวนยาง
การที่บริษัทมีสวนยางพาราเป็นของตัวเองนั้น นับประสบความสำเร็จเพิ่มเติมความสามารถในการหาวัตถุดิบและเพิ่มให้ความหมูในการเก็บวัตถุดิบจากที่ตำแหน่งที่ตั้งใกล้เคียงคู่ได้ในราคาที่เหมาะสมสม ซึ่งส่งผลให้พรรคกงสีทำเป็นสั่งงานเงินลงทุนการผลิต และมีความรอบรู้ในการทำกำไรดีขึ้น
นอกจากนี้ การค้าสวนยางยังให้ผลชดเชยในตำแหน่งที่สูง และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำสวนยาง ไม้ยางพารายังรอบรู้ขายให้กับอุตสาหกรรมเครื่องเรือน สำหรับแปรธาตุเป็นข้าวของและของประดับชั้นในบ้าน และอุตสาหกรรมการผลิตไม้พาเลท เพราะใช้ในการวางหรือใส่ของซื้อของขาย

บ.ถี่ถ้วนในทุกขั้นตอนของการปลูกและดูแลต้นยาง เช่นนี้ ใน สวนยาง

การเตรียมดิน
เราละเอียดลออตังแต่ขั้นตอนแรกของการเตรียมดิน สวนยาง

การคัดลงคะแนนตำแหน่งที่ตั้งปลูกสวนยาง

เราให้ความประธานและเลือกตั้งออกทุนเป็นความเป็นเจ้าของเกษตรที่ถูกต้องตามกฎปฏิบัติและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ
เพราะว่าการต่อเรือกิจการสวนยางพารา สำเร็จลงเงินระยะยาวกว่า 32 ปี แบ่งเป็น ระยะเวลาปลูก 7 ปี และช่วงเวลาที่รอบรู้กรีดเพื่อก่อสร้างรายได้ 25 ปี กงสีจึงให้ความยิ่งใหญ่และเลือกตั้งลงเงินเป็นความเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกต้องตามข้อบังคับและขัดสนข้อผูกมัดใดๆ รวมถึงมีขบวนการในการตรวจสอบความสมควรสมของไร่ของแต่ละแปลงแบบละเอียดอย่างละเอียด ตลอดจนพินิจพิเคราะห์สภาพภูมิลมฟ้าอากาศ และจำนวนน้ำฝนต่อปี เพราะความมั่นใจว่าต้นยางจะทำได้โตขึ้นอย่างมีคุณค่าและทำเป็นให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในกฎที่น่าพอใจ

การออกเสียงพันธุ์ยางพารา

บังคับการและคัดสรรเท่านั้นยางที่มีคุณลักษณะสูง
ด้วยบริษัทตระหนักว่ากลุ่มยางคุณภาพดีจะส่งผลให้ทำได้เปิดกรีดได้เร็วกว่าและมีพืชผลต่อไร่ต่อปีในส่วนแบ่งมูลเหตุกกว่า ดังนั้น กองกลางจึงลงทุนทำแปลงเพาะกล้ายางเป็นของตัวเองเพื่อสั่งงานและคัดสรรเนื้อๆยางที่มีคุณภาพสูงไปปลูกตามที่ทางที่เหมาะสมสมของบ. การพัฒนาแปลงกล้ายางเป็นของตนเอง เว้นแต่จะเพิ่มเติมความมาดมั่นว่าจะกงสีจะมีกล้ายางที่มีคุณภาพพางพอกับเป้าหมายที่ต้องการปลูกแต่ละปีของกองกลางแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพิ่มให้ความสามารถในการผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพสูงเพราะว่าป้อนสู่ร.ง.ผลิตยางธรรมดาของวงการบ.อีกด้วย

การแก้ไขสวนยางพารา

นักไร่ที่เต็มเต็มที่ไปด้วยประสบการณ์ดูแลเสมอแต่ละแปลงดุจทั่วถึง

บริษัทมีเคลื่อนการปลูกและดูแลสวนยางพาราวิธีเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการหมายไว้ไว้ และยังมีนักเกษตรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจัดเจนดูแลบ่อยแต่ละแปลงดุจทั่วถึง เหตุด้วยวางแผนการดูแลสวนยางให้พอเหมาะสมตามช่วงอายุ ตลอดจนคิดอุบายรับมือการใส่ปุ๋ย สรงน้ำ ปรับแนวดินให้สมสมกับสภาพโพยมในแต่ละฤดู เว้นแต่นี้ กองกลางได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มเติมความสามารถการดูแลต้านทานสวนยาง อาทิ การใช้เทคโนโลยีน้ำหยดเข้ามาช่วยในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศร้อนมาก หรือมีจำนวนรวมน้ำฝนต่อปีไม่มาก เพราะด้วยให้ต้นยางได้รับน้ำดุจมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากจะได้ผลอดออมผู้ใช้แรงงานคนในการอาบน้ำ และยังช่วยให้ต้นยางเจริญแบบมีคุณภาพอีกด้วย
sritranggroup.com

‘มูรินโญ’ สนใจทุ่มเงินล่า ‘เนย์มาร์’

โชเซ มูรินโญ กุนซือทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าว บอกให้สโมสรเอาเงินก้อนโตที่จะซื้อ คริสเตียโน โรนัลโด ไปใช้ล่าตัว เนย์มาร์ ดาวยิงของบาร์เซโลนา แทน…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 22 มิ.ย. ว่า โชเซ มูรินโญ ผู้จัดการทีม “ปิศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด บอกกับบอร์ดบริหารของสโมสร เอาเงินก้อนโตที่จะซื้อ คริสเตียโน โรนัลโด ปีกของ “ราชันชุดขาว” เรอัล มาดริด กลับมาร่วมทัพอีกครั้ง ไปใช้ล่าตัว เนย์มาร์ กองหน้าทีมชาติบราซิลของบาร์เซโลนา แทนดีกว่า

 

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าจะคว้า โรนัลโด กลับมาสู่ถิ่นโอลด์ แทรฟเฟิร์ด อีกครั้ง แต่มูรินโญบอกกับบอร์ดบริหารของสโมสรให้ทบทวนเรื่องดังกล่าว ซึ่งรายงานข่าวจาก ดอน บาลอน สื่อในสเปน ระบุว่า มูรินโญ ต้องการให้สโมสรนำเงินที่จะไปซื้อ โรนัลโด มาซื้อ เนย์มาร์ แทน โดย มูรินโญ ได้โทรคุยกับ เนย์มาร์ ตั้งแต่ก่อนช่วงคริสต์มาส เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการดึงนักเตะรายนี้มาสู่ทีมปิศาจแดง และได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับพ่อของนักเตะแล้วอีกด้วย

ทั้งนี้ เป็นที่เชื่อกันว่า มูรินโญ เป็นแฟนตัวยงของ เนย์มาร์ มาตั้งแต่ตอนที่นักเตะรายนี้อยู่กับทีมซานโต๊ส ขณะที่พ่อของเนย์มาร์ เคยออกมายืนยันว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยื่นข้อเสนอ 150-180 ล้านยูโร เพื่อพยายามคว้าตัวลูกชายของเขาไปร่วมทีม

แทงบอลออนไลน์กับเรา www.pananvip.com ฝาก-ถอน รวดเร็วที่สุด รับค่าคอมคืนยอดเสีย

แฉเมสซี่กระหายร่วมงานเป๊ปในชุดเรือใบสีฟ้า

แฉความจริงโลกลูกหนังตะลึง! ซัมเมอร์ที่แล้วสุดสยองสำหรับ บาร์เซโลน่า เมื่อดาวเตะขั้นเทพอย่าง ลิโอเนล เมสซี่ กระหายหวนร่วมงาน เป๊ป กวาร์ดิโอล่า ในสีเสื้อ แมนฯ ซิตี้ สุดๆ แทบหยุดไม่อยู่ สุดท้ายได้ หลุยส์ ซัวเรซ กล่อมอยู่หมัด

ลิโอเนล เมสซี่ ดาวเตะ บาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่ ลา ลีกา สเปน ตกเป็นข่าวโลกลูกหนังตะลึง เมื่อเคยออกปากขอร้องให้ต้นสังกัดปล่อยตัวออกไปให้กับ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมเศรษฐี พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อช่วงปิดฤดูกาลปีที่แล้ว ก่อนเปลี่ยนใจอยู่โยงต่อไปตามเดิมในภายหลัง

มุนโด้ เดปอร์ติโบ สื่อสเปน รายงานเมื่อวันพุธที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา วัย 29 ปี เคยกระหายอยากหวนร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่าง โจเซป กวาร์ดิโอล่า ในถิ่น เอติฮัด สเตเดี้ยม อย่างสุดๆ ทำให้ โจเซป มาเรีย บาร์โตเมว และ จอร์ดี้ เมสเตร์ ประธานและรองประธาน “;เจ้าบุญทุ่ม”; ต้องบินด่วนไปยังนครไมอามี่ รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อค้นหาทางออกร่วมกับ ฮอร์เก้ บิดาของ เมสซี่ พร้อมพยายามหว่านล้อมให้แข้งขั้นเทพมั่นใจอีกครั้งกับการอยู่โยงกับทีม

ช่วงนั้น เมสซี่ กำลังทุกข์ระทมอันเป็นผลมาจากความพ่ายแแพ้ไปในการดวลลูกโทษให้กับชิลี ในในศึกโคปาอเมริกา 2016 รอบชิงชนะเลิศ ประกอบกับต้องโทษเนื่องจากคดีโกงภาษี เมื่อ เมสซี่ ตั้งใจจะย้ายจริงๆ บาร์เซโลน่า ก็ยืนยืนค่าฉีกสัญญา 250 ล้านยูโร (ประมาณ 9,500 ล้านบาท) ไม่น้อยไปกว่านั้น แม้กระทั่ง แมนฯ ซิตี้ จะกัดฟันทำลายสถิติโลก 150 ล้านยูโร (ประมาณ 5,700 ล้านบาท) แล้วก็ตาม

การหารือเบื้องต้นกับพ่อของ เมสซี่ ประสบความล้มเหลว แม้การประชุมอีกครั้งนานกว่า 3 ชั่วโมงที่บ้านของเจ้าตัวในเมืองกาสเตลล์เดเฟลส์ดูเหมือนจะคืบหน้าอยู่บ้างก็ตาม แต่สุดท้าย หลุยส์ ซัวเรซ กองหน้าทีมชาติอุรุกวัย เปิดอกคุยกับ เมสซี่ หลายครั้งในช่วงมื้อค่ำ จนกระทั่ง เมสซี่ ใจอ่อนยอมขยายเวลาอยู่โยงในถิ่น คัมป์ นู ต่อไปในที่สุด

พนันบอลออนไลน์กับเรา www.pananvip.com เว็บฮอดฮิตที่สุดตอนนี้

ลาก่อน! ‘ยานูไซ’ เตรียมซบ ‘โซเซียดัด’ หลังผีแดงโอเคค่าตัวสุดถูก

สื่อดังแดนน้ำโหม ประโคมข่าวว่า “ผีแดง”​ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โอเคปล่อย อัตนาน ยานูไซ ปีกดาวรุ่งย้ายซบทีม เรอัล โซเซียดัด ด้วยค่าตัวสุดถูก…

 

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่ 21 มิ.ย. ว่า “ผีแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตกลงยอมรับข้อเสนอ 9.7 ล้านปอนด์ของเรอัล โซเซียดัด ในการขอซื้อตัว อัตนาน ยานูไซ ปีกดาวรุ่งไปร่วมทีม

ดาวเตะวัย 22 ปีหมดอนาคตกับผีแดง หลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของ โชเซ มูรินโญ ในฤดูกาลที่ผ่านมาและเขาก็ได้รับไฟเขียวให้ย้ายออกจากโรงละครแห่งความฝันได้ในซัมเมอร์นี้

กระทั่งล่าสุดตามรายงานจาก ฟรองซ์ ฟุตบอล สื่อดังแดนน้ำหอมระบุว่า ยานูไซ ที่มีสัญญากับผีแดงเหลืออีกเพียงปีเดียว ล่าสุดเขาจะย้ายไปเล่นให้กับ เรอัล โซเซียดัด ในฤดูกาลหน้า หลังทางสองสโมสรบรรลุข้อตกลงค่าตัวได้แล้วที่ 9.7 ล้านปอนด์ ส่วนค่าเหนื่อยกำลังเจรจากับตัวนักเตะอยู่

พนันบอลกับเรา www.pananvip.com สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัส 10%

อดีตมือกาวหญิงสิงโตช็อกผีไม่ทำทีมแข้งเนื้ออ่อน

ราเชล บราวน์ อดีตนายด่านหญิงทีมชาติอังกฤษ ยอมรับ ช็อกสุดๆ ที่ แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่มีทีมหญิง ชี้ ทีมระดับ “ปีศาจแดง” น่าจะช่วยพัฒนาวงการแข้งแม่เนื้ออ่อนได้แท้ๆ

ราเชล บราวน์ อดีตผู้รักษาประตูหญิงของทีมชาติอังกฤษ กล่าวว่าเธอรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ไม่มีทีมฟุตบอลของผู้หญิงทั้งที่เป็นสโมสรขนาดใหญ่

ปัจจุบัน ทีมฟุตบอลชั้นนำหลายทีมในอังกฤษมีทีมของผู้หญิงด้วย อาทิเช่น ลิเวอร์พูล, เชลซี, อาร์เซน่อล, แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และ เอฟเวอร์ตัน เป็นต้น แต่จนถึงตอนนี้ แมนฯ ยูไนเต็ด ยังไม่มีทีมของสตรีเลย และ บราวน์ ก็มองว่ามันส่งผลเสียกับการเติบโตของวงการแข้งแม่เนื้ออ่อนในเมืองผู้ดีอย่างมาก

“;ลองดูทีมอื่นๆ ในโลกสิ หลายสโมสรชั้นนำต่างก็มีทีมหญิงกันทั้งนั้น หรือไม่ก็มีแผนที่จะสร้างทีมของผู้หญิงขึ้นมา ทีมหญิงหลายทีมของสโมสรเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแบบเต็มที่ด้วย แถมยังได้รับการสนับสนุนด้านการเงินอีกต่างหาก ด้วยความที่ ยูไนเต็ด มีทรัพยากรบานเบอะ และมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ย พวกเขาก็น่าจะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลของผู้หญิงได้แท้ๆ”; บราวน์ เปิดใจ

ทั้งนี้ โฆษกของ แมนฯ ยูไนเต็ด เคยบอกว่าพวกเขากำลังพิจารณาเรื่องการสร้างทีมหญิงอยู่ และบอกว่ากำลังช่วยพัฒนาระดับรากหญ้าของวงการฟุตบอลหญิงด้วย

แทงบอลกับเรา www.pananvip.com ฝาก-ถอน 24 ชม.รวดเร็วที่สุด

“เมสซี่เจ” ตั้งเป้าทำ 4 ประตู 10 แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้ในเจลีก

สื่อมวลชนท้องถิ่นและแฟนบอลญี่ปุ่นเกือบ 100 คน ไปรอต้อนรับ ขอลายเซ็นและถ่ายรูปทันทีที่ชนาธิปเดินทางไปถึง โดยเจ้าตัวได้บอกกับสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์ ว่า แม้จะเหนื่อยกับการเดินทางเพราะต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อขึ้นเครื่องมาญี่ปุ่นแต่เมื่อเห็นคนมารอต้อนรับ ดีใจ หายเหนื่อย ก่อนหน้านี้มีอาการเจ็บสะโพกและหายแล้ว เพราะมาครั้งนี้ไม่ได้มาเที่ยว แต่ตั้งใจว่าจะทำให้เต็มที่

ขณะที่เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาชนาธิปเดินทางถึงที่พักเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่วันนี้จะเข้าไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่สโมสร คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ปรับตัวให้คุ้นเคยกับแท็คติกของทีมก่อนลงเล่นเจลีก

© สนับสนุนโดย Bangkok Media and Broadcasting Company Limited

สำหรับ ชนาธิป มีสัญญากับยืมตัวมาเล่น คอนซาโดเล่ ซัปโปโร 18 เดือน และสื่อต่างชาติยกย่องให้เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ดีที่สุดในอาเซี่ยนยุคนี้ จากผลงานช่วยทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิคัพ และเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่น เจลีก  ลีกสูงสุดของญี่ปุ่น

แทงบอลออนไลน์กับเรา www.pananvip.com บริการดีเยี่ยม และรวดเร็วที่สุด

ซื้อหวยไม่ถูก!แฉ’ผี’ทีมนิรนามยื่นสอย’โกเมส’ก่อนโดนปัด

เดอะ ซัน

แท็บลอยด์จอมสาระแนเฉลยแล้วว่าทีมนิรนามที่ยื่นข้อเสนอขอซื้ออันเดร โกเมสกองกลางบาร์เซโลน่าก่อนโดนบอกปัดคือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าสโมสรจากอังกฤษยื่นข้อเสนอ 35 ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อมิดฟิลด์โปรตุกีสแต่ทีมจากคาตาลันไม่สนใจพิจารณา

ยูไนเต็ดและยูเวนตุสคือสองสโมสรที่จับตามองสถานการณ์ของดาวเตะวัย 23 ปีก่อนที่โจเซ่ มูรินโญ่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไป

ทว่าเอร์เนสโต้ บัลเบร์เด้บอสคนใหม่ของ”ต่างดาว”เป็นแฟนตัวยงของนักเตะรายนี้และบอกบอร์ดบริหารให้ปฏิเสธทุกข้อเสนอไป

บาร์ซ่าเซ็นสัญญาคว้าโกเมสมาร่วมทีมด้วยค่าตัว 29.3 ล้านปอนด์โดยวางแผนว่าจะให้เป็นทายาทของอันเดรส อิเนียสต้าที่โรยราลงไปทุกวัน

ตอนนี้ทีมจากคัมป์ นูกำลังลงตลาดนักเตะเพื่อมองหามิดฟิลด์มาเสริมทัพเพิ่มเติมโดยเป้าหมายอันดับหนึ่งคือมาร์โก แวร์รัตติห้องเครื่องของปารีส แซงต์-แชร์กแมง

แทงบอล กับเรา www.pananvip.com ฝาก-ถอน 24 ชม.มั่นคงปลอดภัย

เวลายังมี!ไก่เลือกรอท๊อฟฟี่ลดค่าตัว’บาร์คลี่ย์’ก่อน

เวลายังเหลือเมื่อท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ไม่เร่งรีบเตรียมตัวที่จะรอให้เอฟเวอร์ตันลดราคาของรอส บาร์คลี่ย์กองกลางที่หมายตาไว้ลงก่อน จากรายงานของ

สกาย สปอร์ต

สเปอร์สกำลังโฟกัสไปที่การเดินหน้าหาตัวแทนของไคล์ วอล์คเกอร์ในช่วงแรกๆของตลาดซื้อขายหากนักเตะตัดสินใจย้ายออกจากทีมไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ รวมถึงมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมคนใหม่โดยมีบาร์คลี่ย์เป็นเป้าหมายหลัก

จากรายงานระบุว่าทางเอฟเวอร์ตันตั้งราคาของแข้งวัย 23 ปีไว้สูงถึง 50 ล้านปอนด์ แม้บาร์คลี่ย์จะเหลือสัญญาอีกแค่ปีเดียวกับสโมสรและแสดงท่าทีว่าจะไม่เซ็นฉบับใหม่ในซัมเมอร์นี้

กระนั้นทาง”ไก่เดือยทอง”เองก็ผงะกับค่าตัวดังกล่าว พวเขาจะยังสนใจบาร์คลี่ย์ไปจนกระทั่งถึงเส้นตายตลาดซื้อขายอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ปิดโอกาสในการคว้าเป้าหมายอื่นหากมีดีลที่น่าสนใจปรากฏขึ้น

หนังสือพิมพ์หลายเจ้าของอังกฤษเองก็รายงานว่าอาร์เซน่อลให้ความสนใจในตัวบาร์คลี่ย์ในซัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกัน

ดาวเตะทีมชาติอังกฤษลงสนามไป 39 นัดและยิงได้ 6 ประตูให้กับเอฟเวอร์ตันในฤดูกาลก่อน แต่ก็ถูกโรนัลด์ คูมันกุนซือของทีมพูดถึงเรื่องความไม่สม่ำเสมอเอาไว้

บาร์คลี่ย์เป็นผลผลิตจากอคาเดมี่ของ”ท๊อฟฟี่สีน้ำเงิน”เองและประเดิมสนามในปี 2011 โดยเขาลงสนามไปแล้ว 175 นัดยิงได้ 27 ประตูด้วยกัน

แทงบอลออนไลน์  กับเรา www.pananvip.com ฝาก-ถอน รวดเร็วที่สุด รับค่าคอมคืนยอดเสีย

อีกนิด!เอเยนต์’ซาลาห์’โผล่เข้าเมลวู้ด

สาวกเดอะ ค็อปลุ้นกันต่อไปเมื่อล่าสุดรามี่ อับบาส เอเยนต์เอเยนต์ส่วนตัวของโมฮาเหม็ด ซาลาห์ปีกความเร็วจัดของอาแอส โรม่าเดินทางมาถึงเมลวู้ดแล้ว

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะแถลงเปิดตัวดาวเตะทีมชาติอียิปต์อย่างเป็นทางการภายในวันนี้หลังจากตกลงดีลกับโรม่าได้ที่ราว 39 ล้านปอนด์

ล่าสุดอับบาสเอนายหน้าของซาลาห์เผยโฉมระหว่างนั่งรถเก๋งสีดำกำลังเข้าไปในเมลวู้ดทำให้แฟนๆได้ยิ้มออกอีกทีว่างานนี้ไม่มีว่าว

รายงานวงในเผยว่าตอนนี้ซาลาห์เข้ารับการตรวจร่างกายกับ”หงส์แดง”แล้วและกำลังวุ่นอยู่กับการให้สัมภาษณ์เปิดตัวกับสโมสรใหม่ของเขา

พนันบอลออนไลน์ กับเรา www.pananvip.com สมัครสมาชิกใหม่ รับโบนัส 10%